Vilkår

Ved å bruke dette nettstedet kommunekreditt.no (den Kommunekreditt, vi, “oss, vår eller kommunekreditt.no s), samtykker du til reglene nedenfor. Ikke kommunekreditt.no hvis du ikke godtar reglene. Vi kan endre reglene når som helst, men vi vil gjøre vårt beste for å holde brukerne informert. Du bør likevel lese reglene ofte når du bruker kommunekreditt.no. Du er også bundet til disse reglene etter at endringer er gjort når kommunekreditt.no.

Kommunekreditt.no samler inn data om forbrukernes kreditt for å gjøre det enklere for deg å finne et lån som passer. Det er ikke kommunekreditt.no som låne ut penger uten kontrakt gjøres direkte med de ulike långivere.

All informasjon på sidene til kommunekreditt.no gitt i god tro, og at informasjonen som samles inn og gjengis så godt vi kan. Til tross for disse fakta, ikke kommunekreditt.no garantere nøyaktigheten av innholdet. kommunekreditt.no sier herved alt ansvar for feil, feiltolkninger, delvis eller total økonomisk tap, skuffelse, uaktsomhet eller skade som følge av bruk av informasjonen på disse sidene.

Våre tjenester er forklart og leveres til brukerne så godt vi kan, men noen ganger oppstå feil. kommunekreditt.no sier herved alt ansvar for feil, feiltolkninger, delvis eller total økonomisk tap, skuffelse, uaktsomhet eller skader forårsaket av bruk av våre tjenester.

All personlig informasjon gitt til kommunekreditt.no holdt måte og vil aldri bli solgt, lånt ut eller gitt videre til tredjepart til formålet. Til tross for disse fakta, betyr kommunekreditt.no ikke garantere at personlige opplysninger kan samles inn og brukes av tredjeparter gjennom tyveri eller andre lignende midler. kommunekreditt.no sier herved alt ansvar for feil, feiltolkninger, delvis eller total økonomisk tap, skuffelse, uaktsomhet eller skader forårsaket av tyveri av personlig informasjon av en tredjepart.